بایگانی | داستان

قویترین حیوان جنگل کیست؟

قویترین حیوان جنگل کیست؟

شیری از جنگل می گذشت به هر جانوری که می رسید؛ می پرسید: قویترین حیوان جنکل کیست؟

     جانور با ترس و لرز می گفت: البتّه شما.

     آنگاه شیر، سرش را تکان می داد و می گذشت تا به فیلی قوی پیکر رسید.  شیر از فیل پرسید: قویترین حیوان جنکل کیست؟

     فیل خرطومش را دور کمر شیر انداخت؛ او را از زمین بلند کرد و در هوا چرخاند و محکم به زمین انداخت.  شیر برخاست؛ خودش را تکان داد و گفت: برادر، از تو سؤالی کردم؛ اگر نمی دانی؛ بگو.  دیگر چرا اوقاتت تلخ می شود؟

© هیئت خیریه فاطمه زهرا صلوات الله علیها. تمامی حقوق برای این سایت محفوظ می‌باشد.

 

منتشر شده در داستان

.
© هیئت خیریه فاطمه زهرا صلوات الله علیها تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد.