بایگانی | تصاویر

عاشورا ١۴٣۴ هـ.ق.، اکلند، نیوزیلند

عاشورا ١۴٣۴ هـ.ق.، اکلند، نیوزیلند

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946116&id=460495070155&aid=946116

منتشر شده در تصاویر

محرم ١۴٣۴ هـ.ق.، هیئت خیریه فاطمه زهرا (ص)، اکلند، نیوزیلند

محرم ١۴٣۴ هـ.ق.، هیئت خیریه فاطمه زهرا (ص)، اکلند، نیوزیلند

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.949773&id=460495070155&aid=949773

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946124&id=460495070155&aid=946124

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946109&id=460495070155&aid=946109

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946075&id=460495070155&aid=946075

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946072&id=460495070155&aid=946072

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946070&id=460495070155&aid=946070

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946068&id=460495070155&aid=946068

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946067&id=460495070155&aid=946067

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946066&id=460495070155&aid=946066

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946065&id=460495070155&aid=946065

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946064&id=460495070155&aid=946064

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.946061&id=460495070155&aid=946061

منتشر شده در تصاویر

عید غدیر، ١۴٣٣، اکلند، نیوزیلند

عید غدیر، ١۴٣٣، اکلند، نیوزیلند

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.939235&id=460495070155&aid=939235

منتشر شده در تصاویر

عید الاضحی، ١۴٣٣، هیئت خیریه فاطمه زهرا (ص)

عید الاضحی، ١۴٣٣، هیئت خیریه فاطمه زهرا (ص)

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.934602&id=460495070155&aid=934602

منتشر شده در تصاویر

میلاد امام رضا، ١۴٣٣ هـ.ق.، اکلند، نیوزیلند

میلاد امام رضا، ١۴٣٣ هـ.ق.، اکلند، نیوزیلند

http://www.facebook.com/album.php?fbid=10150754626830156.928974&id=460495070155&aid=928974

منتشر شده در تصاویر

.
© هیئت خیریه فاطمه زهرا صلوات الله علیها تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد.